Introduktion pdf.

Introduktion
Målet med denna bok är att ge den som studerar japanska en enkel metod för
att kombinera de japanska skrivtecknens skrivning och betydelse på ett sådant
sätt att de båda är lätta att komma ihåg. Den är inte bara avsedd för nybörjare
utan också för den mer avancerade studenten som vill komma ifrån den ständiga
frustrationen av att glömma hur man skriver kanji och på något sätt att
systematisera det han eller hon redan vet. Genom att visa hur man bryter ner
komplexiteten i det japanska skrivsystemet i dess grundläggande element, och
föreslå sätt att rekonstruera betydelser från dessa element, ger metoden ett nytt
perspektiv för att lära sig kanji.
Läs mer